trarenru

ERCP

ERCP, endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi kelimelerinin baş harflerini kullanarak kısaltılan, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemidir.


ERCP Nasıl Yapılır?

Bu yöntemde duodenoskop denilen ucunda ışıklı kamera sistemi bulunan özel bir endoskopi cihazı ile ağız yolundan girilerek yemek borusu, mide geçilir. Oniki parmak barsağında safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı papilla denilen yapı bulunur. Bu milimetrik delikten ince uçlu kateter denilen cihazlarla girilerek safra kanalına ve gerekirse pankreas kanalına kontrast madde (renkli madde) verilir. C kollu denilen ve X ışını kullanan cihaz ile görüntüleme sağlanır. Tanı konulduktan sonra gerekirse hastalığa yönelik birtakım tedaviler uygulanabilir. İşlem öncesi hastanın en az 6-8 saat aç olması yeterlidir. Hastaların işlemden önce doktora varsa hastalıkları hakkında ve özellikle kullandıkları kan sulandırıcı ilaçlar, daha önce allerjisi olduğu ilaçlar hakkında bilgi vermesi gerekir. İşlem öncesinde damar yolu açılır ve hastanın işlem sırasında uyuması ve ağrı duymaması (sedoanaljezi) sağlanır. İşlem ortalama 30-60 dakika sürer. %80-90 başarı şansı olan işlem sonrasında herhangi bir yan etki olmazsa hasta aynı gün hastaneden taburcu olabilir.

ERCP Hangi Durumlarda Yapılır?
ERCP en sık safra yoluna düşen taşların çıkartılması için kullanılır. Bunun dışında safra yollarının ve pankreas kanalının iyi huylu veya kötü huylu hastalıklarının balon veya stent ile tedavisi, safra kesesi ameliyatları sonrası gelişen safra kaçaklarının tedavisi gibi durumlarda da kullanılabilir.

ERCP’ nin Yan Etkileri Var mıdır?
Alternatif Tedavi Yöntemleri Nelerdir?ERCP’ nin en sık komplikasyonu pankreatitdir (pankras bezinin iltihaplanması). Pankreatitlerin çoğu hafif derecede olup nadiren ağır, hayatı tehdit eden pankreatit tablosu da gelişebilir. Bunun dışında daha nadiren safra kanalının oniki parmak barsağına açıldığı yerde kanama, barsak ve safra kanalı delinmesi gibi acil cerrahi müdahale gerektirecek ve hastanede uzun süre yatmaya sebep olacak durumlar gelişebilir. ERCP’ ye alternatif olarak bazı durumlarda perkutan transhepatik kolanjiografi (ciltten girilerek karaciğer içindeki ve dışındaki safra yollarını görüntüleyerek yapılan işlem) ve cerrahi yöntemler uygulanabilir. Ancak cerrrahi yöntemlerin bu bölgede uygulanması bazı zorluklar içerir ve ERCP’ ye göre daha uzun süre hastanede yatmak gerekir.

İletişim Bilgileri

Adres
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:15 Çengelköy 34680 İstanbul

Telefon
+90 530 312 27 22

Eposta
info@drbulentkaya.com

Ameliyatlar

22 Eylül 2019
22 Eylül 2019
22 Eylül 2019

Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgi, belge, resim ve videolar kaynak göstermek kaydıyla kullanılabilir...

Search