trarenru

BLOG

Blog

Blog (4)

Linitis Plastika (LP), tüm gastrointestinal sistemde görü- lebilen, submukoza ve musküler tabakaya diffüz olarak yayılan adenokarsinom türüdür. En sık midede görülür. Kötü diferansiye tümör hücrelerinin midenin tamamını infiltre etmesi sonucu, reaktif fibrozise bağlı mide duvarı kalınlaşıp, sert bir hâl alır. Hastalık, lenfatik yayılım yoluyla ve komşu organların içine doğru lokal olarak genişleyerek ya da peritoneal karsinomatoza yol açarak erken dönemde hızla yayılır. Mide kanserinin klasik semp- tomlarının yanında genişleyemeyen mide nedeni ile erken doygunluk, şişkinlik ve özofagusa reflü gibi yakınmalar görülür. LP tanısında üst gastrointestinal sistem endosko- pisi, endoultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve tanısal laparoskopi değerlidir. Endoskopik işlemlerde derin biyopsiler alınması önerilir. LP tedavisi literatürde tartış- malıdır. Cerrahi tedavinin uzun dönem yaşam süresini arttırmadığını iddia eden çalışmalar mevcuttur. Diğer taraftan cerrahi ile birlikte kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının önerilmektedir.

Şişlik ve ağrı en belirgin özellikleridir. Şişlik, genellikle eforla birlikte beliren ve istirahat halinde kaybolan bir şişliktir. Tuvalette ıkınırken, öksürük nöbetleri sırasında, ayaktayken belirir ve bu efor ortadan kalktığında şişlik kaybolur.

Kolonoskopi, içi boşluklu bir organ olan kalın bağırsağın kolonoskop denilen bükülebilir bir aletle incelenmesidir. Kolonoskopi bağırsak dışı basılar, bağırsak duvarına ait anormallikler ve bağırsak boşluğundaki patolojiler hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

HIPEC ; Hipertermik karın içi kemoterapi —Karın içi sıcak kemoterapi) "Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy" adı verilen ve kanser tedavisinde son yıllarda adından sıkça söz edilen bir tedavi şeklidir.

İletişim Bilgileri

Adres
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:15 Çengelköy 34680 İstanbul

Telefon
+90 530 312 27 22

Eposta
info@drbulentkaya.com

Ameliyatlar

22 Eylül 2019
22 Eylül 2019
22 Eylül 2019

Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgi, belge, resim ve videolar kaynak göstermek kaydıyla kullanılabilir...

Search